"stránka likvidácia a.s. sa načíta..."

Ako priebeha likvidácia a.s.

Likvidácia a.s. je možné vykonať zlúčením, splynutím alebo rozdelením. Akciová spoločnosť sa môže zrušiť iba v prípade, že celé imanie prejde na nového právneho nástupcu. Právny nástupca však musí mať aj rovnakú právnu formu.

Likvidácia a.s. zlúčením alebo splynutím je časovo náročný proces

  • vyhotovenie zmluvy o zlúčení alebo splynutí vo forme notárskej zápisnice
  • dodržanie smernice č. 78/855/EHS, ako aj smernice č. 82/891/ES
  • dôkladné preskúmanie notárom všetkých súladov obsahu
  • nezávislý expert podrobne preskúma návrh zmluvy
  • registrový súd vymenuje návrh predstavenstva nezávislého experta
  • vymenovaný expert musí byť nezávislý
  • súd môže vymenovať viacerých nezávislých expertov
  • expert vyhotoví písomnú správu o konečnom výsledku daného preskúmania
  • expert vypracuje písomnou formou správu o výsledkou preskúmania

Cena za likvidáciu vašej a.s.

Likvidácia akciovej spoločnosti spôsobom prevzatia a následnej likvidácie alebo konkurzu.
Ponúkame Vám najrýchlejšiu a najjednoduchšiu formu likvidácie a.s. Vyžiadajte si vypracovanie cenovej ponuky.

vyžiadať cenovú ponuku